Copyright © 2016 by Heriflex
Heriflex®


+48 61 814 37 43 / +48 791 939 808
heriflex@heriflex.com
 
+48 61 814 37 43 / +48 791 939 808
heriflex@heriflex.com

W szczególności elastomery lane - należą do grupy tworzyw wzbudzających od lat duże zainteresowanie ze względu na swoje właściwości użytkowe. Odznaczają się one dobrą elastycznością w szerokim zakresie twardości, wyjątkowo wysoką odpornością na ścieranie, rozdzieranie i wielokrotne zginanie. Ponadto cechuje je dobra wytrzymałość na rozciąganie, zdolność tłumienia drgań i wstrząsów, sprężystość, mała ściśliwość objętościowa i gęstość. Oprócz tego elastomery poliuretanowe charakteryzują się także dużą odpornością w temperaturze pokojowej na działanie takich substancji chemicznych, jak między innymi: rozcieńczone kwasy nieorganiczne i alkalia, oleje, smary i paliwa płynne. Elastomery są również odporne na zimną i ciepłą wodę, lecz ulegają degradacji hydrolitycznej w wodzie gorącej. Pod względem odporności termicznej elastomery poliuretanowe ustępują kauczukom, a wyroby z nich użytkować można w zakresie temperatur -30°C - +80°C. Dopuszczalna jest krótkotrwała praca w temperaturze +120°C. Elastomery poliuretanowe są dobrymi dielektrykami, zwłaszcza w temperaturze pokojowej. Ponieważ elastomery są izolatorami, należy zwrócić uwagę na zjawisko elektryczności statycznej i możliwość gromadzenia się na powierzchni wyrobów poliuretanowych ładunków elektrostatycznych. Zjawisko to można w znacznym stopniu ograniczyć odpowiednim doborem tworzywa, co na życzenie klienta czynimy. Szerokiemu zastosowaniu elastomerów poliuretanowych sprzyjają możliwości zmian i regulacji w szerokim zakresie właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych przez modyfikacją jakościową i ilościową substratów. Wytwarzane przez nas elastomery dają się łatwo barwić w masie, praktycznie na dowolny kolor. Cechy te powodują, że elastomery wypierają materiały tradycyjne takie jak: gumę, metale, ceramikę.

HERIFLEX - wyroby z poliuretanu