Copyright © 2016 by Heriflex
Heriflex®


+48 61 814 37 43 / +48 791 939 808
heriflex@heriflex.com
 
+48 61 814 37 43 / +48 791 939 808
heriflex@heriflex.com

Polimoczniki są ulepszoną wersją tworzyw poliuretanowych. Główne zastosowanie polimoczników to różnego rodzaju powłoki ochronne. Powłoki wykonane przy użyciu powyżej opisanego tworzywa charakteryzują się:
» wysokimi parametrami wytrzymałościowymi
» odpornością na uszkodzenia i zarysowania
» odpornością na działanie środowiska wodnego
» odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz UV
» odpornością na działanie polarnych i niepolarnych związków chemicznych (kwasy, zasady, węglowodory alifatyczne, aromatycznie i chlorowane, alkohole, aldehydy, ketony, estry…)
» wysoką wytrzymałością temperaturową (140oC - kontakt ciągły,  180oC - kontakt chwilowy)
» możliwością nanoszenia na każdy rodzaj podłoża niezależnie od jego kształtu
» wysoka przyczepność do pokrywanego podłoża
» brakiem łączeń podczas nakładania powłoki (monolityczność powłoki)
 
Ze względu na reaktywność składników służących do wytworzenia polimocznika, przetwarzamy go jedynie za pomocą natrysku w postaci litych powłok. Minimalna grubość nanoszonej warstwy to 2 - 3 mm.  Powierzchnia powłoki po natrysku zawsze będzie posiadała chropowatą strukturę. Podobnie jak w przypadku poliuretanów, polimoczniki występują w różnych twardościach.

HERIFLEX - wyroby z poliuretanu